پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > بخش ها و واحدها > بهداشت و بیماری‌هـای آبزیان > طرح های تحقیقاتی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان
  بخش ها و واحدها  بهداشت و بیماری‌هـای آبزیان  طرح های تحقیقاتی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان     دو شنبه 29 شهریور 1400   ورود  
مطالعه آلودگی انگلی در ماهیان بومی تالاب هور العظیم درمنطقه دشت آزادگان
بررسی ضایعات باکتریایی در ماهیان پرورشی استان خوزستان
بررسی فون انگلی میگوهای پرورشی منطقه قفاس آبادان
بررسی آلودگی انگلی دستگاه گوارش ماهیان پرورشی استان
بررسی علل مرگ و میر ماهیان آمور در استان خوزستان
بررسی ویروسهای هپاتوپانکراس در میگوهای پرورشی منطقه آ بادان
بررسی فون انگلی و فلور باکتریایی میگوی آب شیرین در استان خوزستان
بررسی اپیدمیولوژیکی آلودگیهای انگلی و باکتریایی در ماهیان پرورشی گرمابی استان خوزستان
بررسی وضعیت استخرهای پرورشی Litopenaeus vannamei در چوئبده آبادان با تأکید بر عوامل عفونی و غیر عفونی
ارزیابی عوامل موثر بر تولید لارو میگو در کارگاههای تکثیر میگوی استان خوزستان
برسی وضعیت بهداشت و بیماری های مراکز تکثیر و پرورش میگوی کشور (گزارش استان خوزستان)
بررسی وضعیت بهداشتی ماهیان دریایی در ایستگاه بندر امام (ره)
بررسی و تعیین منبع بیماری لکه سفید در میگوهای پرورشی منطقه آبادان
پایش عوامل عفونی در استخرهای پرورش میگوی وانامی در چوئبده آبادان
بررسی وضعیت مدیریت مزارع پرورش میگو در آبادان
امکان سنجی پرورش میگو در سایت چوئبده آبادان با تأکید بر بیماری لکه سفید
بررسی علل مرگ میر آمور با استفاده از روش ویروس‌شناسی
  جدا سازی انگل تک یاخته Ichthyophthirius multifiliis و نگهداری آن در محیط آزمایشگاهی
    مطالعه انگل‌های خارجی و خونی در ماهیان پرورشی کارگاه‌های حوزه رودخانه کارون
    استفاده از جلبک سبز (Tetraselmis succica) در پیشگیری از رشد باکتری بیماریزای گونه ویبریوهاروئی(Vibrio harveyi)
شناسایی آلودگی های انگل باربوس ماهیان در آبگیرهای مهم استان خوزستان
    مطالعه فاکتورهای خونی کپورماهیان پرورشی در استان خوزستان
    ضایعات آبششها و ارتباط آنها با فاکتورهای فیزیکوشیمیایی ، باکتریایی ، انگلی و تغذیه ای کپور ماهیان پرورشی کارون
    بررسی بیماریهای باکتریایی پوسته و ویبریوزیس در میگوهای پرورشی منطقه آبادان
Copyright (c) 2021 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co