پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > بخش ها و واحدها > ایستگاه تحقیقاتی بندر امام > طرح‌های تحقیقاتی ایستگاه بندر امام خمینی
  بخش ها و واحدها  ایستگاه تحقیقاتی بندر امام  طرح‌های تحقیقاتی ایستگاه بندر امام خمینی     دو شنبه 29 شهریور 1400   ورود  
بررسی و تعیین تراکم مناسب ذخیره سازی میگوی پا سفید غربی در استخرهای خاکی چوئبده آبادان
بررسی امکان سنجی و دستیابی به بیو تکنیک تکثیر ماهی حلوا سفید در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام (ره)
Copyright (c) 2021 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co