اخبار
بازدید دکتر گال از پژوهشکده
يک شنبه 24 خرداد 1394
رئیس پژوهشکده تحقیقاتی کپور در سارواش مجارستان از پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور دیدن کرد.

در این دیدار دکتر گال به ارائه دستاوردهای تحقیقاتی موسسه تحقیقات آبزی‌پروری و ماهیگیری (HAKI) در مجارستان پرداخته و سپس ازآزمایشگاه‌ها و امکانات پژوهشکده دیدن کرد. در این سفر دکتر گال از مرکز تکثیر و پرورش شهید ملکی و ایستگاه دریایی بندر امام خمینی نیز دیدن کرد.


تعداد بازديد:1063