اخبار
پیام تبریک ارتقاء رتبه علمی
چهار شنبه 3 تیر 1394
دکتر سیدرضا سیدمرتضایی به مرتبه استادیار ارتقاء یافتند.

آقای دکتر سیدرضا سیدمرتضایی عضو هیأت علمی پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور به مرتبه استادیارارتقاء یافتند که بدینوسیله به ایشان تبریک عرض نموده و آروزی سلامتی و موفقیت بیشتر را داریم.
تعداد بازديد:905