اخبار
مشاهده مجدد خورشید ماهی در آب‌های خوزستان
دو شنبه 2 شهریور 1394
یک قطعه خورشید ماهی گونه Ranzania laevis در آب‌های خوزستان صید گردید.

در تاریخ ۳۰/۲/۹۴ در سواحل غربی استان خوزستان در نقطه‌ای با مشخصات طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۱۹ دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و ۵۲ درجه شرقی یک قطعه خورشید ماهی گونه Ranzania laevis با مشخصات زیر صید گردید.

خورشید ماهیان سطح‌زی بوده و در آ‌ب‌های گرم سطحی یافت می‌شوند. بررسی سیستم گوارشی آن نشان داد که از ژله‌فیش تغذیه نموده است.

این ماهی توسط تور گوشگیر مولتی فلامنت صید گردیده است.

طول کل (mm )

وزن (گرم)

وزن گناد (گرم)

جنسیت

مرحله باروری

575

5460

5/73

نر

4

شناسایی : مهندس یوسف میاحی

تهیه گزارش و مستندات : مهندس هوشنگ انصاری

 


تعداد بازديد:1497