اخبار
انتصاب مسئول
سه شنبه 17 شهریور 1394
انتصاب مسئولان واحد تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی و واحد ترویج و آموزش پژوهشکده

به پیشنهاد معاون پژوهشی، دکتر غلامحسین محمدی به سمت مسئول واحد تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی و دکتر مینا آهنگرزاده به سمت مسئول واحد ترویج و آموزش پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور منصوب شدند.
تعداد بازديد:857