اخبار
جلسه دفاعیه
يک شنبه 12 مهر 1394
-

جلسه دفاعیه از پروژه "بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی مولدین ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi )بر شاخصهای تولید مثلی" برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس فرود کاهکش درباره اهمیت این مطالعه و نتایج به دست آمده در افزایش راندمان تکثیر مصنوعی صحبت کرد.


تعداد بازديد:822