اخبار
سخنرانی علمی دکتر آهنگرزاده
سه شنبه 21 مهر 1394
-
جلسه دفاعیه از پروژه "تعیین حدت آئروموناس هیدروفیلا به روش فنوتیپی و ژنوتیپی" برگزار شد. در این جلسه دکتر آهنگرزاده درباره روش‌های نوین تعیین حدت باکتری آئروموناس هیدروفیلا صحبت کردند.


تعداد بازديد:784