اخبار
آزادی صید
دو شنبه 27 مهر 1394
آزادی صید میگو

بر اساس مصوبه کمیته مدیریت صید استان خوزستان و با توجه به نتایج گشت‌های تحقیقاتی بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور صید میگو در سواحل غربی استان خوزستان (منطقه لیف-بوسیف) از تاریخ اول آبان ماه ۱۳۹۴ تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام گردید. بخش مدیریت ذخایر پژوهشکده انصاری ۲۸ مهر ۱۳۹۴
تعداد بازديد:959