اخبار
انتقال دانش فنی تکثیر و پرورش کپور ماهیان هندی به بخش اجرا
شنبه 16 آبان 1394
پیرو تفاهم نامه قبلی عملیات انتقال کپور ماهیان هندی از موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به سازمان شیلات ایران اجرائی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز سه شنبه دوازدهم آبان ماه ۹۴ دانش فنی تکثیر و پرورش کپورماهیان هندی و تعدادی از پیش مولدین این ماهیان از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور (اهواز) به سازمان شیلات ایران منتقل گردید. عملیات اجرائی این تفاهم‌نامه با حضور دکترحسن صالحی رئیس سازمان شیلات ایران و دکتر محمد پورکاظمی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به انجام رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه تعداد ۲۵۰۰ عدد بچه ماهی کپور هندی و تعدادی از مولدین در سه گونه مختلف کاتلا، روهو و مریگال به کارگاه تکثیر و پرورش شهید ملکی در استان خوزستان منتقل می‌شود. بخش آبزی پروری پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور بسته تحقیقاتی شامل: مولد سازی، تکثیرو تولید بچه ماهی، پرورش تا اندازه بازاری، تغذیه ، مطالعات زیست محیطی وارزیابی اقتصادی را بر روی این گونه انجام داده است . با توجه به دستاوردهای حاصله گام نخست جهت معرفی کپور ماهیان هندی به صنعت آبزی پروری کشور برداشته شده است.


تعداد بازديد:805