اخبار
سخنرانی علمی دکتر دهقان
شنبه 23 آبان 1394
-

سخنرانی علمی با موضوع "مقدمه ای بر مطالعات ارزیابی زیست محیطی در شیلات" برگزار شد. در این جلسه دکتر دهقان درباره رویکردهای علمی موجود در مطالعات ارزیابی محیط زیستی در بخش شیلات صحبت کردند.

 


تعداد بازديد:1152