اخبار
سخنرانی علمی مهندس مرتضوی‌زاده
دو شنبه 25 آبان 1394
تکثیر وپرورش تیلاپیا

سخنرانی علمی با موضوع "مروری بر تکثیر وپرورش تیلاپیا باتاکید برامکان پرورش آن در خوزستان" برگزار شد. در این جلسه مهندس مرتضوی‌زاده درباره روش‌های تکثیر و پرورش ماهی تیلاپیا و مزیت‌های این کار در استان خوزستان صحبت کرد.


تعداد بازديد:737