اخبار
همایش ملی منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی «توسعه پایدار و پرورش ماهی در قفس»
شنبه 18 اردیبهشت 1395
همایش ملی منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
«توسعه پایدار و پرورش ماهی در قفس»

در تاریخ 11 و 12 اسفند ماه 1394 با حمایت استانداری خوزستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و سایر نهاد ها و مؤسسات، همایش ملی منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی توسط پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور با حضور محققین، اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و شرکت های فعال در زمینه آبزی پروری، مقامات و مسئولین ملی و استانی، مدعوین و سخنرانی از کشورهای عمان، کویت و عراق برگزار گردید.
طی 2 روز برگزاری همایش تعداد 63 مقاله در 14 پانل جداگانه به صورت سخنرانی و تعداد 118 مقاله در قالب پوستر ارائه گردید. در پایان همایش در یک ویژه برنامه از 4 نفر از بنیانگذاران و افراد تأثیر گذار درتوسعه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در ایران و استان خوزستان تقدیر و قطعنامه پایانی همایش قرائت گردید.


تعداد بازديد:615