اخبار
اجرای طرح پایلوت پرورش میگوی وانامی در استخرهای خاکی با استفاده از پساب مزارع نیشکر
شنبه 26 تیر 1395
نويسنده: روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور پیرو انعقاد تفاهم نامه با ستاد معین بنیاد به منظور اجرای طرح پرورش میگوی وانامی با استفاده از پساب مزارع نیشکر و دستیابی به نقاط ضعف و قوت آن تعداد 450 هزار قطعه پست لارو ذخیره سازی شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور پیرو انعقاد تفاهم نامه با ستاد معین بنیاد به منظور اجرای طرح پرورش میگوی وانامی با استفاده از پساب مزارع نیشکر و دستیابی به نقاط ضعف و قوت آن در تاریخ 10/04/1395 تعداد 450 هزار پست لارو وانامی مرحله 12 (PL12) با تراکم 15 قطعه در متر مربع در 2 استخر خاکی ( 5/1 و 8/1 هکتاری) ذخیره سازی شدند. لازم به ذکر است که به دلیل پائین بودن شوری پساب مورد استفاده ( شوری 5 در هزار) عمل آداپتاسیون در مبداء (مرکز تکثیر آبادان) صورت پذیرفت. استخرها در کیلومتر 40 جاده خرمشهر – اهواز، سه راهی حسینیه واقع شده و از پساب مزارع نیشکر طرح میرزا کوچک خان استفاده می شود.
تعداد بازديد:727