اخبار
برگزاری جلسه کمیته فنی ستاد میگو استان خوزستان
چهار شنبه 23 تیر 1395
نويسنده: روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
به منظور بررسی وضعیت مزارع فعال پرورش میگو و لزوم رعایت و کنترل مسایل بهداشتی ، جلسه کمیته فنی ستاد میگو خوزستان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ، با توجه با پایان مهلت عملیات ذخیره سازی پست لارو میگو در سایت چوئبده آبادان و به منظور بررسی وضعیت مزارع فعال پرورش میگو و لزوم رعایت و کنترل مسایل بهداشتی ، جلسه کمیته فنی ستاد میگو خوزستان با حضور مدیر کل و معاون آبزی پروری شیلات خوزستان ، مشاور مدیرکل شیلات ، رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، معاون سلامت و رئیس اداره آبزیان دامپزشکی خوزستان، مدیربهره برداری و تولید مجتمع تکثیرو پرورش میگو چوئبده آبادان و مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی آبزیان خوزستان در محل اداره کل شیلات خوزستان برگزار گردید . در این جلسه لزوم اطلاع رسانی مسایل بهداشتی به پرورش دهندگان ، حضور ونظارت تمام وقت شیلات و دامپزشکی در مجتمع ، فعال شدن پست های مراقبت و قرنطینه ، بررسی درخواست پرورش گونه های جایگزین در مجمتع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 


تعداد بازديد:736