اخبار
بازدید معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
شنبه 26 تیر 1395
نويسنده: روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
در تاریخ 24 تیرماه (پنجشنبه) جناب آقای دکتر زند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور بازدید کردند.

بازدید معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

در تاریخ 24 تیرماه (پنجشنبه) از ساعت 11:30 جناب آقای دکتر زند معاون محترم وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی دیداری از پژوهشکده از نزدیک در جریان فعالیتهای پژوهشی این پژوهشکده قرار گرفتند .

در این دیدار که حدود سه ساعت طول کشید در ابتدا در سالن جلسات، دکتر مرمضی رئیس پژوهشکده گزارشی از فعالیت ها، دستاوردها، توانمندی ها، امکانات، وضعیت نیروها، تجهیزات، اعتبارات و پروژه های خاص و اقدامات انجام شده در خصوص اقتصاد مقاومتی، تشکیل کمیته بررسی پرورش در قفس و... ارائه نمودند .

سپس آقای دکتر زند در تشریح فعالیت ها و وظایف سازمان تحقیقات و موسسات زیر مجموعه به هیات امنایی شدن اشاره کردند که سبب کاهش اعتبارات دولتی شده است .

در ادامه ایشان به رویکردها و سیاستهای محوری سازمان و به تبع آن موسسه ها و پژوهشکده ها اشاره کردند و گفتند که فعالیت های پژوهشی محققین باید در سه محور: بنیادی در جهت تهیه مقاله معتبر و چاپ در مجلات جهانی باشد یا مبتنی بر ترویج در مزرعه باشد و یا فناورانه و در پی عقد قرارداد برای مشتری باشد. همچنین ایشان به برنامه چابک سازی و ساماندهی مراکز، تنظیم بخشنامه ارزشیابی محققان غیر هیات علمی پرداختند و در این خصوص به برنامه های عملی برای تحقق این امر اشاره نمودند .

در ادامه ایشان از بخش ها، آزمایشگاه ها، استخرها و تقریباً از تمام فضای پژوهشکده بازدید نموده و به صورت رودررو با کارشناسان پژوهشکده دیدار و از نزدیک با توانمندی ها و مشکلات آشنا شدند . ایشان اظهار امیدواری کردند که انشاءالله در سال آینده عمده مشکلات مالی و اعتباری سازمان مرتفع خواهد شد.


تعداد بازديد:869