اخبار
تجهیز پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور به فیبر نوری
دو شنبه 28 تیر 1395
در راستای ارتقای خطوط تلفن و افزایش سرعت انتقال داده های الکترونیکی، پژوهشکده به فیبر نوری مجهز شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در راستای ارتقای خطوط تلفن و افزایش سرعت انتقال داده های الکترونیکی، و همچنین کاهش هزینه دریافت ترافیک اینترنت بعد از هماهنگی های لازم با مخابرات عملیات تجهیز پژوهشکده به فیبر نوری صورت گرفت.

در حال حاضر انشعاب اصلی وارد ساختمان پژوهشکده گردیده که در آینده نزدیک سیستم تلفن و اینترنت پژوهشکده بر بستر فیبر نوری مستقر خواهد شد.

 


تعداد بازديد:664