اخبار
ارائه نتایج پروژه ارزیابی کمی و کیفی پساب مزارع شاخه گرگر بر رودخانه کارون
دو شنبه 28 تیر 1395
جلسه ارائه نتایج پروژه ارزیابی کمی و کیفی پساب مزارع شاخه گرگر بر رودخانه کارون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 24 تیر ماه طی جلسه ای با حضور رئیس، معاون پژوهشی، رؤسای بخش های مختلف پژوهشکده و مدیران کل و کارشناسان شیلات، دامپزشکی، محیط زیست، سازمان آب و برق خوزستان و مشاور مؤسسه نصر در محل سالن جلسات اداره کل شیلات خوزستان نتایج پروژه «ارزیابی کمی و کیفی پساب مزارع شاخه گرگر بر رودخانه کارون» توسط مجری پروژه سرکار خانم دکتر دهقان ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

این پروژه به سفارش اداره کل شیلات خوزستان و از اسفندماه 1393 به مدت یک سال به منظور بررسی اثرات پساب مزارع پرورش ماهیان گرمابی شاخه گرگر بر کیفیت آب رودخانه کارون و با همت محققین و کارشناسان پژوهشکده انجام شده است . بر اساس نتایج این پروژه پساب مزارع پرورش ماهیان گرمابی تأثیر منفی معنی داری بر رودخانه گرگر و پائین دست مزارع در مقایسه با بالادست به عنوان شاهد نداشته است.

 

 


تعداد بازديد:686