اخبار
بازدید مدیران مؤسسه نصر از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
شنبه 2 مرداد 1395
معاون، مشاور و مدیران مؤسسه نصر از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور به منظور معرفی امکانات، توانمندی‌ها و آشنایی بیشتر مؤسسه نصر به عنوان متولی اصلی طرح پروش در قفس در کشور با پژوهشکده در تاریخ 27 تیرماه مهندس ربیع زاده معاون مؤسسه نصر با همراهی مشاورمؤسسه، مدیر طرح آبزی پروری مؤسسه و مدیر پروژه پرورش ماهی درقفس شرکت جاماب از پژوهشکده دیدار و از نزدیک با امکانات و مطالعات صورت گرفته در زمینه آبزی پروری آشنا شدند.

در این جلسه ابتدا دکتر مرمضی رئیس پژوهشکده در خصوص معرفی پژوهشکده و مطالعات صورت گرفته در زمینه ماهیان دریایی و توان پژوهشکده در خصوص انتقال دانش فنی ساخت قفس های بومی، بیوتکنیک تکثیر و پرورش چند گونه اقتصادی ماهیان دریایی و ... سخنانی را ارائه نمودند.

سپس خانم دکتر دهقان معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده به صورت اختصاصی مطالعات انجام شده در زمینه شناسایی مکان های مناسب پرورش ماهیان دریایی و ارزیابی زیست محیطی پرورش در قفس را ارائه کردند.

در ادامه مهندس ربیع زاده معاون مؤسسه نصر ضمن معرفی اجمالی فعالیت ها و پروژه های در دست اجرای مؤسسه دلیل این بازدید را تمایل مؤسسه نصر به همکاری با پژوهشکده و استفاده از توان علمی و اجرایی کارشناسان و نیاز به داشتن اطلاعات دقیق و مناسب از خلیج فارس و معرفی گونه های اقتصادی و راهنمایی در خصوص دریاچه های پشت سدهای خوزستان ذکر نمودند.

در پایان این دیدار و پس از بازدید از تمامی بخش‌ها و آزمایشگاه ها و بحث و تبادل نظر پیرامون ظرفیت ها و پتانسیل استان در زمینه آبزی پروری مقرر گردید پیش نویس یک تفاهم نامه همکاری فیمابین پژوهشکده و مؤسسه تهیه و پس از تأیید دو طرف به امضاء برسد.

 

 


تعداد بازديد:735