اخبار
برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان نامه اولین دکتری پژوهش محور پژوهشکده
چهار شنبه 3 شهریور 1395
جلسه پیش دفاع از پایان نامه اولین دکتری پژوهش محور پژوهشکده با حضور اساتید راهنما و اعضاء شورای پژوهشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 2/6/95 جلسه پیش دفاع از پایان نامه اولین دکتری پژوهش محور پژوهشکده با حضور اساتید راهنما و اعضاء شورای پژوهشی در محل سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد.

در این جلسه آقای مرتضی یعقوبی اولین دانشجوی دکتری پژوهش محور در رشته تکثیر و پرورش آبزیان رساله خود با عنوان " تعیین سطوح مناسب اسیدهای آمینه ضروری در جیره غذایی ماهی صبیتی جوان" را ارائه نموده و از این کار تحقیقاتی دفاع نمود.

 

 


تعداد بازديد:778