اخبار
سه انتصاب جدید در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
دو شنبه 5 مهر 1395
معاون برنامه ر یزی و پشتیبانی، رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه و مسئول اطلاعات علمی پژوهشکده منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور آقای دکتر مرمضی رئیس پژوهشکده طی احکام جداگانه ای آقای مهندس هوشنگ انصاری را به سمت معاون برنامه ر یزی و پشتیبانی، آقای حمید بچای زاده را به سمت رئیس اداره برنامه ریزی و بودجه و آقای احمد رحمتی را به سمت مسئول اطلاعات علمی پژوهشکده منصوب کرد.

در بخشی از این احکام آمده است انجام تحقیقات کاربردی توسعه محور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در عرصه شیلات و آبزی پروری همزمان با حضور فعال در تولید علم در مرزهای دانش از مأموریت های محوری این پژوهشکده می باشد که لازمه دستیابی به این اهداف حساس و بزرگ، چابک سازی سیستم اداری و مالی، تدوین برنامه های کوتاه و بلند مدت، جذب به موقع اعتبارات مورد نیاز و فراهم ساختن فضایی سرشار از امید و نشاط برای پژوهشگران و سایر پرسنل مجموعه و تقویت انگیزه ایشان می باشد.


تعداد بازديد:962