اخبار
بازدید از مزارع پرورش ماهی سی باس در استان خوزستان
سه شنبه 27 مهر 1395
نويسنده: هوشنگ انصاری
رئیس، معاون برنامه¬ریزی و یکی از کارشناسان بخش آبزی پروری پژوهشکده، از دو مزرعه که اقدام به پرورش ماهی سی¬باس در استان خوزستان نموده بودند بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ   25 مهرماه سالجاری رئیس، معاون برنامه­ریزی و یکی از کارشناسان بخش آبزی پروری پژوهشکده، از دو مزرعه که اقدام به پرورش ماهی سی­باس در استان خوزستان نموده بودند بازدید بعمل آوردند.

از گونه های بالقوه پرورش در سیستم استخرهای خاکی در ایران سی باس آسیایی (Lates calcarifer) می باشد که علاوه بر رشد سریع و توانایی سازگار شدن در شرایط محیطی مختلف، دارای تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی می­باشد .

اولین مزرعه (فدک) در 15 کیلومتری آبادان و در نزدیکی شهرستان خرمشهر در سال جاری با رها سازی بچه ماهی 60 گرمی سی­باس در استخرها از اوایل شهریور ماه اقدام به پرورش این گونه در آب شیرین نموده است که تا روز 25 مهرماه وزن ماهیان به 600 گرم رسیده است.

در مزرعه دوم (میگو کشت جنوب) در منطقه چوئبده آبادان ماهیان سی­باس 80 گرمی از تاریخ 12 خرداد ماه 95 در استخرهای آب شور ذخیره سازی گردیدند که میانگین وزن آنها در روز بازدید به 550 گرم رسیده است.

نتایج نشان داد که سی باس آسیایی می تواند از گونه های ایده آل آبزی پروری در استان خوزستان باشد .


تعداد بازديد:1713