اخبار
تشکیل جلسه کارگروه تخصصی تعیین و تدوین راهکارهای عملیاتی برای منع تکثیر و مقابله با ماهی تیلاپیا زیلی در استانداری خوزستان
شنبه 11 دی 1395
سومین جلسه کارگروه تخصصی تعیین و تدوین راهکارهای عملیاتی برای منع تکثیر و مقابله با ماهی تیلاپیا زیلی در محل اداره کل پدافند عیرعامل استانداری خوزستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور کارگروه تخصصی تعیین و تدوین راهکارهای عملیاتی برای منع تکثیر و مقابله با ماهی تیلاپیا زیلی در تاریخ ۹۵/۱۰/۸ با حضور رئیس، معاون پژوهشی و روسای بخش های تحقیقاتی پژوهشکده، مدیر کل پدافند غیر عامل استان، مدیران کل محیط زیست، شیلات، دامپزشکی و نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

در این جلسه گزارش علمی کاملی توسط آقای دکتر مرمضی در خصوص راههای ورود تیلاپیا زیلی به آب‌های خوزستان و اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و راهکارهای مقابله با آن ارائه شد.

پس از ارائه نقطه نظرات حاضرین در جلسه در پایان مقرر گردید:

ـ کمیته‌ای با حضور اداره کل حفاظت محیط زیست، شیلات، دامپزشکی، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان جهادکشاورزی خوزستان با دبیری محیط زیست تشکیل شود.

- دستگاههای مرتبط با موضوع، نسبت به ارائه راهکارهای کوتاه مدت که مانع افزایش بیشتر ماهی تیلاپیا زیلی می شود به کمیته تخصصی فوق اقدام نمایند.

-اداره کل شیلات استان در خصوص تکثیر و رها سازی ماهیان بومی منطقه اقدام جدی داشته و نسبت به ترویج این موضوع اهتمام ورزد.

ـ با توجه به آلودگی مزارع پرورش ماهیان گرمابی به ماهی تیلاپیا زیلی نسبت به کنترل انتقال بچه ماهیان به سایر استان ها اقدام جدی شود


تعداد بازديد:770