اخبار
برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی در سال 96
شنبه 9 اردیبهشت 1396
دومین شورای پژوهشی پژوهشکده در تاریخ 4/2/96 برگزار شد
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 4 اردیبهشت ماه از ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات پژوهشکده و با حضور تمامی اعضاء شورای پژوهشی در محل سالن جلسات برگزار شد. در این جلسه اولویت های پژوهشی سال 1396 پزوهشکده ابلاغی از سوی مؤسسه بررسی و پروژه های جدید از سوی رؤسای بخش های تخصصی ارائه و در پایان عناوین اولویت های پژوهشکده در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب گردید.
تعداد بازديد:746