اخبار
شرکت سه نفر از پژوهشگران مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در کارگاه علمی دو روزه ذخایر آبزیان در کشور کویت
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396
در تاریخ 10-9 می 2017 (20-19 اردیبهشت 96) کارگاه بحث و تبادل نظر سالانه در کشور کویت با موضوع اضمحلال ذخایر ماهی کشور کویت، تحلیل ها، اطلاعات مورد نیاز و راه های مدیریتی جهت ترمیم آن برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 10-9 می 2017 (20-19 اردیبهشت 96) کارگاه بحث و تبادل نظر سالانه در کشور کویت با موضوع اضمحلال ذخایر ماهی کشور کویت، تحلیل ها، اطلاعات مورد نیاز و راه های مدیریتی جهت ترمیم آن ( The collapse of Kuwait,s fishery stocks: Analysis, Data needs and Remedial management actions) برگزار گردید . برای مشارکت و همفکری از کارشناسان سه کشور همسایه و مشترک در ذخایر آبزیان منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران، عراق و عربستان سعودی جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل آمده بود که کشور عربستان مشارکت نکرد. از جمهوری اسلامی ایران 3 نفر از محققین مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور شامل دکترجاسم مرمضی رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، مهندس هوشنگ انصاری رئیس بخش مدیریت ذخایر و معاون پژوهشکده و مهندس رضا دهقانی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان شرکت کردند. در مراسم افتتاحیه خانم دکتر سمیرا عمر رئیس انستیتو تحقیقات علوم کویت (KISR ) و چند تن از مدیران این انستیتو و نهادهای مرتبط با شیلات آن کشور با محور لزوم اعمال مدیریت مسئولانه و مبتنی بر یافته های علمی و نیز تاکید بر لزوم همکاری نزدیک کشورهای همسایه در اینخصوص سخنرانی نمودند. در این نشست دو روزه جمعاً 22 سخنرانی پیش بینی شده بود. از بین سخنرانی ها 3 سخنرانی کلیدی توسط دو نفر از کارشناسان استرالیایی و یک نفر کارشناس انگلیسی مدیرMSC))، 2 سخنرانی توسط کارشناسان عراقی و 3 سخنرانی توسط گروه ایرانی انجام شد که سخنرانی های کارشناسان ایرانی به صورت مشخصی مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. مابقی سخنرانی ها توسط کارشناسان کویتی ارائه گردید. موضوعات سخنرانی ها عمدتاً وضعیت ذخایر در کویت و دلایل احتمال کاهش 90 درصدی آن از سال 1995 به بعد، وضعیت ذخایر در عراق و ایران (بخش شمالی خلیج فارس)، تجارب موفق مدیریت ذخایر در بعضی از کشورها و دلایل احتمالی کاهش ذخایر در منطقه، بویژه در کویت و راه های علمی و احتمالی پیش رو در حوزه های مدیریت و پژوهش و لزوم همکاری علمی و مدیریتی بین کشورها بود. قبل از پایان کارگاه، کمیته فنی کارگاه ( Technical committee) مرکب از آقای دکتر مرمضی به عنوان نماینده ایران، دکتر ساجد از عراق، دکتر گری و دکتر کلیب از استرالیا و دکتر آنجیو از انگلستان و نیز با حضور دکتر محسن و دو نفر دیگر از کارشناسان کویتی برگزار شد تا توصیه ها و پیشنهادات حاصل از این کارگاه را جمع بندی و تصویب نمایند. توصیه ها شامل تشکیل کمیته منطقه ای مرکب از سه کشور ایران، عراق و کویت است که جلسات به شکل ادواری برگزار شود و موضوعات مهم ذخایر مشترک و نیز موضوعات مشترک برای همکاری در این زمینه را پیگیری کند و نیز توصیه هایی جهت مدیریت بهتر ذخایر در معرض آسیب ارائه شد که قرار شد در این بخش توصیه های گزارش (Recommandation) لحاظ گردد. لازم به ذکر است که به دلیل کاهش صید ماهی صبور در هر سه کشور ایران ، عراق و کویت بین کارشناسان سه کشور در اینخصوص بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید که پروژة مشترکی در رابطه بررسی وضعیت بیولوژی و ذخیرة این گونه توسط مراکز تحقیقاتی سه کشور طراحی و اجرا گردد. همچنین در حاشیه این نشست هیئت عراقی تمایل خود را مبنی بر حضور همزمان هیاتی از انستیتو کویت و ایران در بصره عراق به منظور بررسی موضوعات مرتبط با شیلات و ذخایر به صورت سه جانبه ابراز نمودند

 

.


تعداد بازديد:785