اخبار
مصاحبه رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور با صدا و سیمای خوزستان
شنبه 3 تیر 1396
با توجه به اهمیت تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در اقتصاد مقاومتی و به منظور ارائه دستاوردهای بیش از دو دهه فعالیت های مستمر تحقیقاتی در ایستگاه ماهیان دریایی بندرامام همزمان با تحویل بچه ماهیان تولیدی به بخش خصوصی مصاحبه ای با صدا و سیمای خوزستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور روز سه شنبه 9/3/96 و همزمان با تحویل بچه ماهیان دریایی شانک و صبیتی تولید شده در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام (ره) به شرکت اتحاد آبزی پروران آبادان طبق قراداد فی مابین مصاحبه ای با صدا و سیمای خوزستان در خصوص اهمیت تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در اقتصاد مقاومتی و دستاوردهای بیش از دو دهه فعالیت مستمر و پیگیر تحقیقاتی ایستگاه در این زمینه و تجاری شدن این دستاوردها که مصداق عینی آن تولید بچه ماهی امسال به سفارش بخش خصوصی بود انجام گردید. در این مصاحبه رئیس پژوهشکده، رئیس ایستگاه و دو نفر از کارشناسان ایستگاه و نمایندة شرکت خصوصی پرورش دهنده ماهیان دریایی در زمینه فعالیت های صورت گرفته گزارشی را ارائه نمودند

.


تعداد بازديد:1008