اخبار
بازدید هیات کشور مجارستان
دو شنبه 19 تیر 1396
روز دوم بازدید هیات کشور مجارستان از امکانات و پتانسیل های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان( ۱۸ تیرماه) از دو مرکز تکثیر و پرورش بزرگ در شمال استان خوزستان با نام های شرکت آبزیان شوش و شرکت آبزی بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، در روز دوم بازدید هیات کشور مجارستان از امکانات و پتانسیل های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان( ۱۸ تیرماه) از دو مرکز تکثیر و پرورش بزرگ در شمال استان خوزستان با نام های شرکت آبزیان شوش و شرکت آبزی بازدید نمودند. در این بازدید که با همراهی رئیس، معاون پژوهش و فناوری، روسای بخش های آبزی پروری و بهداشت و بیماری های آبزیان و کارشناس مجری طرح اصلاح نژاد پژوهشکده و کارشناس آبزی پروری شیلات استان از سالن های تکثیر، مولدین، بچه ماهیان و ماهیان خاویاری نگهداری شده در مرکز آبزیان شوش بازدید نمودند. سپس در ادامه این سفر از شرکت آبزی نیز بازدید انجام شد. در این مرکز تکثیر و پرورش کپور ماهیان مولد از کشورهای مجارستان، چین و کپورماهیان موجود در ایران نگهداری شده و در کراس های مختلف از آنها بچه ماهی تولید شده است. در پایان این بازدید در یک جلسه موضوعات مختلف موجود در صنعت آبزی پروری استان مرتبط با طرح اصلاح نژاد با حضور کارشناسان کشور مجارستان، کارشناس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، محققین پژوهشکده، کارشناس شیلات استان، مشاوران آبزی پروری بخش خصوصی و مدیر و کارشناسان شرکت آبزی مورد بحث و جمع بندی قرار گرفت. متخصصین مجاری ضمن ابراز خرسندی از بازدید دو روزه از استان مشاهده رشد کپورهای وارداتی از مجارستان در خوزستان را فوق‌العاده توصیف نموده، آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در زمینه اجرای پروژه‌های دانشجویان مجاری در استان اعلام نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازديد:1474