اخبار
برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
سه شنبه 27 تیر 1396
سخنرانی علمی با عنوان فرمولاسیون جیره غذایی و تغذیه ی ماهی صبیتی پرورشی (Sparidentex hasta) توسط آقای دکتر منصور طرفی موزان زاده از کارشناسان پژوهشکده در محل سالن جلسات برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 24/03/96 سخنرانی علمی با عنوان فرمولاسیون جیره غذایی و تغذیه ی ماهی صبیتی پرورشی (Sparidentex hasta) توسط آقای دکتر منصور طرفی موزان زاده از کارشناسان پژوهشکده در محل سالن جلسات و با حضور کارشناسان و محققین برگزار گردید. با توجه به تحقیقات متعدد صورت گرفته در ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام، ماهی صبیتی با نام علمیSparidentex hasta ، به دلیل سازگاری و تکثیر آسان در شرایط اسارت، رشد سریع و ارزش اقتصادی زیاد، به عنوان یکی از مهم¬ترین گونه های ماهیان دریایی گرمسیری بومی جهت افزایش تنوع زیستی در آبزی پروری کشور و گسترش فعالیت های پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس و دریای عمان مطرح می باشد. از این رو دانستن نیاز های تغذیه ای یک گونه ی کاندید برای آبزی پروری از مهم¬ترین اقدامات در جهت فرمولاسیون جیره غذایی مناسب آن می باشد که در این سخنرانی به موضوعات مختلف ارائه شده توسط محققین پرداخته و اهم نیازهای تغذیه ای، روش های مختلف مدیریت غذادهی ماهی صبیتی مطرح گردید.
تعداد بازديد:806