اخبار
برگزاری جلسه شورای پژوهشی
سه شنبه 27 تیر 1396
دهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده، در محل دفتر رئیس برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی جنوب کشور، دهمین جلسه شورای پژوهشی ساعت 10:00 در تاریخ 12 تیر ۹۶ با حضور اعضای شورای پژوهشی با دستور کار زیر در دفتر رئیس پژوهشکده برگزار گردید: ۱- پیگیری مصوبات جلسات گذشته ۲- بررسی وضعیت پروژه های پیشنهادی به منظور ثبت در سامانه سمپات ۳- بررسی وضعیت گزارش های نهایی دفاع شده جهت اخذ فروست 4- برنامه ریزی ورود هیات کشور مجارستان به خوزستان
تعداد بازديد:693