اخبار
مصاحبه رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و کارشناسان مجاری با صدا و سیمای خوزستان
سه شنبه 27 تیر 1396
با توجه به اهمیت موضوع سند ملی اصلاح نژاد کپور ماهیان در استان خوزستان و همزمان با بازدید متخصصین مجاری از استان، صدا وسیمای مرکز خوزستان در گزارشی به این موضوع پرداخت.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور روز شنبه 17/4/96 و همزمان با حضور دو تن از مدرسین صاحب نام مجاری به اسامی آقایان Zsigmond Istvan Jeney و Dr. Miklos Bercsenyi برای بازدید از امکانات و پتانسیل های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های صنعت آبزی پروری کشور و تدوین سند ملی اصلاح نژاد کپور ماهیان، صدا و سیمای مرکز خوزستان ضمن ارائه گزارشی از حضور این کارشناسان، جلسات و بازدیدهای صورت گرفته مصاحبه ای را با رئیس و کارشناسان مجاری در بخش های خبری منتشر نمود.

تعداد بازديد:765