اخبار
بازدید رئیس و کارشناسان پژوهشکده از مرکز تکثیر ماهی باس دریایی آسیایی چوئبده آبادان
شنبه 14 مرداد 1396
از یک مرکز تکثیر جدید که در زمینه تکثیر ماهی سی باس آسیایی در خوزستان فعال شده است بازدید بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 1/5/96 از یک مرکز تکثیر جدید که در زمینه تکثیر ماهی سی باس آسیایی در خوزستان فعال شده است بازدید بعمل آمد. این مرکز تکثیر که متعلق به آقای نقوی می باشد با اجاره و تعمیر یکی از مراکز تکثیر میگوی چوئبده در سال جاری فعال شده که تعداد 80 قطعه مولد سی باس آسیایی 7 الی 8 کیلوگرمی را به همراه یک تیم کارشناسی از تایلند وارد کشور نموده است. پس از 7 ماه تلاش بی¬وقفه برای اولین بار بچه ماهی سی باس به صورت تجاری در کشور تولید کند. به گفته ایشان طی 4 روز تخم¬ریزی مولدین، حدود 5/4 میلیون بچه ماهی یک تا سه اینچی 25 روزه سی باس در این مرکز وجود دارند. از آنجا که در حال حاضر بچه ماهی سی باس مورد نیاز طرح ملی توسعة قفس به صورت لاروهای عقیم توسط شرکت راموز از استرالیا وارد می شود اقدام آقای نقوی در وارد کردن مولدین و تولید لارو غیر عقیم در داخل کشور جالب توجه و شایستة تقدیر است و یک کار زیر بنایی و کاملا منطبق با راهبرد اقتصاد مقاومتی تلقی می شود. در این بازدید راههای همکاری و مشارکت این پژوهشکده با آقای نقوی مورد بررسی قرار گرفت.
تعداد بازديد:762