اخبار
برگزاری سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی در سال 96
چهار شنبه 18 مرداد 1396
سیزدهمین شورای پژوهشی پژوهشکده در تاریخ 14/5/96 با موضوع بررسی طرح های ترویجی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی جنوب کشور، سیزدهمین جلسه شورای پژوهشی در تاریخ 14 مرداد ماه از ساعت 30/9 صبح با حضور اعضای شورای پژوهشی با دستور کار بررسی طرح های ترویجی سال 96 پژوهشکده برگزار و موضوعات زیر به تصویب رسید: 1- طرح های پیشنهادی بر اساس ضرورت و امکان عملیاتی شدن اولویت بندی شدند. 2- مشکلات و ابهامات در خصوص هر طرح به طور جداگانه مطرح و اعلام گردید. 3- چگونگی اجرای طرح ها پس از تأیید نهایی در ستاد مؤسسه بررسی گردید. 4- مقرر گردید واحد آموزش و ترویج پژوهشکده طی مکاتبه ای با معاونت ترویج و انتقال یافته های مؤسسه شرایط و امکانات طرح های ترویجی را اعلام نماید.
تعداد بازديد:747