اخبار
برگزاری سخنرانی علمی در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
چهار شنبه 18 مرداد 1396
سخنرانی علمی با عنوان بررسی تأثیر شدت نور بر رشد و تولید مثل روتیفرتوسط آقای مهندس سید جواد حسینی از کارشناسان ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندرامام در محل سالن جلسات برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در تاریخ 17/05/96 سخنرانی علمی با عنوان بررسی تأثیر شدت نور بر رشد و تولید مثل روتیفرتوسط آقای مهندس سید جواد حسینی از کارشناسان ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندرامام در محل سالن جلسات و با حضور کارشناسان و محققین برگزار گردید. با توجه به تحقیقات متعدد صورت گرفته در زمینه تغذیه لارو ماهیان دریایی، بسیاری از گونه های مهم ماهیان دریایی در مراحل اولیه‌ی لاروی دارای اندازه دهان کوچک‌تری نسبت به گونه های دیگر هستند، بنابراین تولید انبوه زئوپلانکتون مناسب جهت تغذیه‌ی آن‌ها از لحاظ اندازه و نیز کیفیت و کمیت حائز اهمیت است. نقش روتیفر در آبزی پروری دریایی به خاطر اندازه کوچک آن برای تغذیه و انتقال اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره‌ی بلند (HUFA) درمراحل لاروی ماهیان دریایی به اثبات رسیده است. در این پژوهش تأثیر شدت نور های مختلف بر رشد و تولید مثل روتیفر Brachionus rotundiformis مورد بررسی قرار گرفت که در پایان شدت نور3000 لوکس بیشترین تراکم روتیفر و تولید تخم را حاصل نمود. بر این اساس این شدت نور برای تولیدانبوه پیشنهاد می گردد. از طرف دیگر اندازه روتیفر(طول لوریکا)که شاخص مهمی در تغذیه¬ی گونه¬های آبزیان دریایی با اندازه دهان زیر 100 میکرون می¬باشد،تحت تأثیر نور قرار نگرفت.
تعداد بازديد:772