اخبار
برگزاری جلسه هماهنگی طرح های ترویجی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
شنبه 28 مرداد 1396
جلسه هماهنگی طرح های ترویجی پژوهشکده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ با موضوع بررسی طرح های ترویجی و هماهنگی بین دستگاههای تحقیقاتی و اجرایی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی جنوب کشور، جلسه هماهنگی طرح های ترویجی با حضور رئیس، معاون پژوهشی و روسای بخش های تخصصی، مسئول آموزش و ترویج پژوهشکده، آقای دکتر کرد مدیر آموزش و ترویج جهاد کشاورزی استان خوزستان، مهندس میرزایی معاون آبزی پروری شیلات استان، مدیران عامل تعاونی های آبزی پروری استان، میگو، کارون شوشتر و آزادگان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ راس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.در این جلسه رئیس و معاون پژوهشی در خصوص رویکرد جدید پژوهشکده در جهت انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران و طرح های ترویجی پیشنهادی توضیحاتی را ارائه نمودند. در ادامه جلسه آقای دکتر کرد ضمن تشکر به جهت تشکیل جلسه آمادگی مجموعه ترویج جهاد استان را در زمینه همکاری به شکل نشریات ترویجی، معرفی سایت های الگویی، مدیریت ترویج سایت، ساخت فیلم های ترویجی و... اعلام نمودند.مهندس میرزایی معاون آبزی پروری شیلات استان نیز با تاکید بر ایجاد تنوع گونه ای و معرفی فرآورده های جدید شیلاتی حمایت شیلات استان را در این زمینه اعلام نمودند.مدیران محترم اتحادیه های آبزی پروری ماهیان گرمابی نیز بر فرآوری تاکید داشتند و در خصوص انجام طرح های ترویجی آمادگی خود را اعلام نمودند.در زمینه میگو نیز مدیر محترم اتحادیه میگو با اعلام حمایت از طرح پیشنهادی همکاری بیشتر بخش تحقیقات و اجرا را خواستار شدند.در پایان با توجه به پذیرش اولویت های پیشنهادی مقرر گردید در جلسه دیگری در محل مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان تصمیم نهایی در زمینه نحوه همکاری هر یک از بخش های ترویج، تحقیقات، شیلات و اتحادیه ها اتخاذ شود.تعداد بازديد:720