اخبار
بازدید از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
چهار شنبه 5 مهر 1396
کارشناس متخصص اصلاح نژاد و ژنتیک آبزیان دانشگاه واخنینگن هلند از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، در راستای توسعه همکاری های بین المللی و ارتقاء دانش محققین و سیاست گذاری در زمینه اصلاح نژاد آبزیان، آقای پروفسور Hans Komenاستاد اصلاح نژاد و ژنتیک آبزیان از دانشگاه واخنینگن هلند، آقای حسن جواران، کارشناس بخش کشاورزی سفارت هلند در تهران، آقای دکتر سیدرضا سید مرتضایی رئیس بخش آبزی پروری مؤسسه و آقای دکتر گلشن کارشناس بخش آبزی پروری مؤسسه برای بازدید از امکانات و پتانسیل های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان به عنوان یکی از قطب های صنعت آبزی پروری کشور و تدوین سند پروژه تحقیقاتی مشترک میان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و دانشگاه واخنینگن در زمینه اصلاح نژاد و ژنتیک ماهیان گرم آبی در تاریخ 3 مهرماه سال جاری به اهواز وارد شدند. این گروه پس از ورود به اهواز از ساعت 7:30 تا 10:00 از آزمایشگاه ها، تجهیزات، سالن تکثیر و استخرهای پژوهشکده بازدید نموده و در جلسه ای از نزدیک با فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده و توان تخصصی محققین آشنا شدند. در این جلسه پس از معرفی مهمانان، کارشناسان و مدیران پژوهشکده تخصص و توانمندی خود و بخش مربوطه را ارائه نمودند سپس سرکار خانم دکتر سیمین دهقان مدیسه معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده خلاصه ای از فعالیت ها و تحقیقات انجام شده در پژوهشکده و همچنین تاریخچه ای از فعالیت آبزی پروری در استان خوزستان را ارائه نمودند. همچنین مشکلات مربوط به کپور ماهیان از قبیل بلوغ زودرس، کیفیت گوشت ماهی و بیماریهای آن و نیازهای بخش پرورش مورد بحث قرار گرفت. در پایان با نظر دکتر کمن جمع بندی کلی در خصوص نیازهای آبزی پروری استان در زمینه ماهیان گرمابی صورت پذیرفت. ساعت 10:00 به منظور بازدید از مرکز تکثیر ماهیان گرمابی شهید ملکی و سایت پرورش ماهی آزادگان در اهواز مهمانان عازم جنوب اهواز شدند. در این بازدید که با همراهی معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان خوزستان صورت گرفت دکتر کمن و همراهان از نزدیک با فعالیت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در استان خوزستان آشنا شدند.
تعداد بازديد:2050