اخبار
برگزاری جلسه هم اندیشی با پرورش دهندگان میگوی استان خوزستان
چهار شنبه 3 آبان 1396
جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات و راهکارهای صنعت میگو و ماهیان دریایی با حضور مدیران مزارع پرورش میگو و ماهی دریایی استان در پژوهشکده برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی جنوب کشور، به منظور هم اندیشی در زمینه پرورش میگو و ماهیان دریایی و بازدید از امکانات و توانمندی¬های پژوهشکده در روز دوشنبه تاریخ 01/08/1396 جلسه ای با حضور رئیس و اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده با مدیران و اعضاء اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان خوزستان در محل سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.در ابتدا مدیران مزارع و اعضاء اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان از بخش¬ها و آزمایشگاه¬های پژوهشکده بازدید نموده و از نزدیک با توان علمی و تحقیقاتی و همچنین تجهیزات موجود آشنا شدند. در ادامه در جلسه¬ای که به مدت 3 ساعت به طول انجامید آقای دکتر مرمضی رئیس پژوهشکده ضمن خوشامد گویی به بیان مختصری از مشکلات درگیر و پیش روی صنعت میگو و ماهیان دریایی استان پرداخته و آمادگی کامل محققین پژوهشکده را به شرط تأمین اعتبار از سوی بخش خصوصی و یا سایر دستگاه¬های اجرایی برای انجام تحقیقات کاربردی با سفارش بخش اجرا اعلام نمودند. در ادامه مدیران و پرورش دهندگان استان نیز به بیان مشکلات و دیدگاه های خود در جهت حل این مشکلات پرداختند. پس از بحث و تبادل و نظر در پایان مقرر گردید کمیته¬ای با حضور مدیران پژوهشکده و نمایندگان پرورش دهندگان تشکیل و با تشکیل جلسات مستمر موضوعات مرتبط با این صنعت در استان پیگیری شود.


تعداد بازديد:691