اخبار
بازدید از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
دو شنبه 29 آبان 1396
دکتر Bela، رییس موسسه تحقیقات HAKI مجارستان از پژوهشکده یازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، بر اساس قرارداد فی مابین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور( پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور) و موسسه تحقیقات شیلات و آبزی پروری مجارستان (HAKI)، آقای دکتر Halasi-Kovacs Bela، رییس موسسه مزبور و آقای دکتر سیدرضا سید مرتضایی رئیس بخش آبزی پروری مؤسسه برای بازدید از امکانات و پتانسیل های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی استان خوزستان در تاریخ 23 آبان ماه سال جاری وارد اهواز شدند. ایشان پس از ورود به اهواز از ساعت 7:30 تا 11:00 از آزمایشگاه ها، تجهیزات، سالن تکثیر و استخرهای پژوهشکده بازدید نموده و در جلسه ای از نزدیک با فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده و توان تخصصی محققین آشنا شدند. در این جلسه دکتر BELA نیز نسبت به معرفی مؤسسه تحقیقاتی کشور مجارستان پرداختند. در پایان جلسه امکان انجام طرح ها و پروژه های مشترک با مؤسسه HAKI بررسی گردید. ساعت 11:00 به منظور بازدید از مرکز تکثیر ماهیان گرمابی شهید ملکی و سایت پرورش ماهی آزادگان در اهواز ایشان عازم جنوب اهواز شدند. در این بازدید که با همراهی رئیس پژوهشکده صورت گرفت دکتر بلا از نزدیک با فعالیت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در استان خوزستان آشنا شدند.

 

 


تعداد بازديد:1116