اخبار
برگزاری دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار End Note
سه شنبه 14 آذر 1396
دوره آموزشی با عنوان" آشنایی با نرم افزار End Note " روز شنبه تاریخ 11/08/1396 در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار End Note در دو بخش تئوری و عملی در تاریخ 11/08/1396 توسط سرکار خانم دکتر سمیرا ناظم رعایا عضو هیات علمی پژوهشکده و با حضور محققین و اعضاء هیات علمی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این دوره، معرفی نرم افزار End Note، نحوه منبع نویسی در مقالات بر اساس مدل های مختلف و دستیابی به منابع از پایگاه های معتبر ارائه گردید.
تعداد بازديد:819