اخبار
برگزاری دوره آموزشی نحوه تهیه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
دو شنبه 27 آذر 1396
دوره آموزشی با عنوان" نحوه تهیه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی " روز چهارشنبه تاریخ 22/09/1396در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دوره آموزشی نحوه تهیه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی با کد مصوب 1400/02/5702/01 در دو بخش تئوری و عملی در تاریخ 22/09/1396 توسط مدرس دوره آقای دکتر حسین هوشمند عضو هیئت علمی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور و با حضور اعضاء هیات علمی، محققین و کارشناسان تحقیقاتی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این دوره، اصول اولیه نگارش گزارش طرح و پروژه های تحقیقاتی، بخش های مختلف هر گزارش، نحوه رفرنس نویسی گزارش ها روند داوری و دفاعیه پروژه ها بر اساس دستورالعمل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه گردید.
تعداد بازديد:711