اخبار
محقق پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور به عنوان پژوهشگر برتر مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور معرفی شد.
دو شنبه 27 آذر 1396
در هفته پژوهش و فناوری از جناب آقای مهندس منصور خلفه نیل ساز به عنوان پژوهشگر برتر مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور آقای مهندس منصور خلفه نیل ساز محقق غیر هیئت علمی پژوهشکده به عنوان پژوهشگر برتر در سطح مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور انتخاب شد که در جلسه شورای پژوهشی تاریخ 22/09/1396 با اهداء لوح تقدیری که از سوی آقای دکتر پورکاظمی رئیس محترم مؤسسه صادر شده بود از ایشان قدردانی شد

.

 

 

 


تعداد بازديد:894