اخبار
برگزاری دوره آموزشی نحوه نگارش مقالات انگلیسی بر اساس استاندارد ISI
دو شنبه 27 آذر 1396
دوره آموزشی با عنوان" نحوه نگارشمقالات انگلیسی بر اساس استاندارد ISI " روز دوشنبه تاریخ 13/08/1396 در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دوره آموزشی نحوه نگارشمقالات انگلیسی بر اساس استاندارد ISI و ثبت در مجلات معتبر در تاریخ 13/08/1396 توسط آقای دکتر تورج ولی نسب استاد پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و با حضور اعضاء هیات علمی، محققین و کارشناسان تحقیقاتی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این دوره، اصول اولیه نگارش مقالات به زبان انگلیسی، بخش های مختلف هر مقاله، اسامی نویسندگان و روش آدرس دهی و نحوه رفرنس نویسی ارائه گردید. همچنین در مورد مجلات معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، چگونگی دستیابی به ژورنال های معتبر خارجی با موضوعات مرتبط شیلاتی و آگاهی از وضعیت مجله، رتبه مجلات و ضریب تأثیر آن ها و مختصری در خصوص ثبت مقالات در پایگاه های مجلات معتبر خارجی نیز بحث و گفتگو شد.
تعداد بازديد:749