اخبار
برگزاری جلسه بررسی وضعیت و علل بروز عارضه سرقرمزی میگو
دو شنبه 4 دی 1396
جلسه هم اندیشی بررسی وضعیت و دلایل بروز سرقرمزی در پژوهشکده برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی جنوب کشور، پس از تشکیل کمیته علمی میگو، به درخواست اتحادیه جلسه ای به منظور هم اندیشی در زمینه عارضه سرقرمزی در میگو های پرورشی با حضور نمایندگان اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان و محققین پژوهشکده و دکتر قوام پور از پژوهشکده میگوی کشور در روز دوشنبه تاریخ 27/09/1396 در محل سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در ابتدا آقای دکتر قوام پور مجری طرح ترویجی سرقرمزی در استان بوشهر خلاصه ای از اقدامات و فعالیت های پژوهشکده میگوی کشور را ارائه نمودند و در ادامه مسائل مرتبط با این عارضه و مشکلات ناشی از آن در صنعت میگو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. پس از بحث و تبادل و نظر با توجه به این که بروز سرقرمزی پس از انجمادزدایی سبب کاهش قیمت میگو در بازار جهانی می شود مقرر گردید پژوهشکده و اتحادیه زمینه تأمین مالی طرح های پژوهشی را پیگیری نمایند تا با اجرای پروژه¬ای پژوهشی - کاربردی دلیل بروز سرقرمزی در میگوهای پرورشی استان مشخص گردد.


تعداد بازديد:917