اخبار
برگزاری دوره آموزشی تفسیر سوره نحل در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
دو شنبه 4 دی 1396
دوره آموزشی با عنوان" تفسیر سوره نحل " در آذرماه سالجاری در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دوره آموزشی تفسیر سوره نحل به مدت 18 ساعت در آذرماه توسط مدرس دوره آقای مهندس مزرعاوی حافظ کل قرآن کریم و با حضور کارشناسان در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.
تعداد بازديد:752