اخبار
برگزاری جلسه هم اندیشی با سازمان آب وبرق استان خوزستان
جمعه 22 دی 1396
جلسه هم اندیشی بررسی نحوه همکاری پژوهشکده با دفتر مشارکت نظام های بهره برداری آب سازمان آب و برق خوزستان در پژوهشکده برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروی جنوب کشور، به منظور هم اندیشی در زمینه کاهش مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح آبزیان در روز شنبه تاریخ 02/10/1396 جلسه ای با حضور رئیس، معاونین و رؤسای بخش های تخصصی پژوهشکده با مدیریت اداره مشارکت نظام های بهره برداری آب و هیئت همراه از سازمان آب وبرق خوزستان در محل دفتر رئیس پژوهشکده برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر مرمضی رئیس پژوهشکده ضمن خوشامد به حاضرین بر لزوم توجه همگان در صرفه جویی آب تأکید نمودند و آمادگی پژوهشکده را برای انجام مشاوره و اجرای پروژه های پژوهشی در زمینه کاهش مصرف آب، افزایش تولید در واحد سطح و... اعلام نمودند در ادامه سرکار خانم مهندس ادهم ملکی مدیریت اداره مشارکت نظام های بهره برداری آب و هیئت همراه بر لزوم مشارکت و همراهی پژوهشکده به عنوان یک تشکیلات تخصصی پژوهشی در حوزه آبزیان در استان خوزستان تأکید نموده و خواستار رزومه و عناوین طرح های پژوهشی اجرا شده در پژوهشکده در زمینه تخصصی آب و راهکارهای کاهش مصرف آب شدند.
تعداد بازديد:646