اخبار
جلسه هماهنگی طرح ملی اصلاح نژاد کپور معمولی در اهواز برگزار شد.
يک شنبه 1 بهمن 1396
با حضور رئیس و معاون پژوهش و فناوری مؤسسه، رئیس، معاون پژوهشی، رؤسای بخش های آبزی پروری و بهداشت و بیماری های آبزیان و کارشناسان بخش آبزی پروری پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور جلسه هماهنگی طرح اصلاح نزاد کپور برگزار شد.


در تاریخ 26 دیماه (سه شنبه) ساعت 8:30 شب با حضور جناب آقای دکتر پورکاظمی رئیس مؤسسه و مجری طرح ملی اصلاح نژاد کپور معمولی، دکتر متین فر معاون پژوهش و فناوری و دکتر حافظیه رئیس بخش هماهنگی امور پژوهشی مؤسسه، دکتر مرمضی رئیس پژوهشکده، خانم دکتر دهقان معاون پژوهشی، مهندس مرتضوی زاده رئیس بخش آبزی پروری، دکتر هوشمند رئیس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان و کارشناسان بخش آبزی پروری جلسه ای به منظور هماهنگی انجام طرح ملی اصلاج نژاد کپور معمولی در محل مهمانسرای اداره کل شیلات استان خوزستان برگزار گردید. در ابتدا سرکار خانم دکتر جرفی مجری استان خوزستان با ارائه نمای کلی از طرح موضوعات مرتبط با طرح را مشخص نمودند در ادامه با بحث و تبادل نظر در خصوص اجرای صحیح و بی نقص طرح مقرر گردید در سال اول تشکیل بانک ژن گله های مختلف ماهی کپور در ایران مد نظر باشد که در استخرهای پژوهشکده نگهداری خواهند شد. همچنین با نظر آقای دکتر پورکاظمی مقرر گردید طرحی برای ایمنی زیستی و قرنطینه گله مولدین از سوی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده و با همکاری بخش مربوطه در تهران تهیه گردد. طرح ملی اصلاح نژاد کپور معمولی با مشارکت مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان، معاونت علمی ریاست جمهوری و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به منظور تهیه مولدین اصلاح نژاد شده برای تولید بچه ماهیان کپور با رشد بالا و مقاوم در کشور طراحی شده است.

 

 

 

 


تعداد بازديد:994