اخبار
برگزاری دوره آموزشی مقررات و بخشنامه ها در حوزه ارزیابی عملکرد و جشنواره شهید رجایی در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
يک شنبه 1 بهمن 1396
دوره آموزشی با عنوان" مقررات و بخشنامه ها در حوزه ارزیابی عملکرد و جشنواره شهید رجایی " روز سه شنبه تاریخ 26 دیماه سالجاری در پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دوره آموزشی مقررات و بخشنامه ها در حوزه ارزیابی عملکرد و جشنواره شهید رجایی در تاریخ26/10/1396 توسط مدرس دوره آقای دکتر محمود حافظیه عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و با حضور اعضاء هیات علمی، محققین و کارشناسان تحقیقاتی و پشتیبانی در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید. در این دوره، موارد مربوط به ارزشیابی مدیران، ارزشیابی واحدهای پژوهشی و جشنواره شهید رجایی و نحوه تکمیل فرم های مربوطه و اطلاعات مورد نیاز ارائه گردید.

 


تعداد بازديد:813