اخبار
برگزاری جلسه هماهنگی طرح ترویجی فرآورده کپور نقره ای در استان خوزستان
چهار شنبه 18 بهمن 1396
جلسه هماهنگی طرح ترویجی با حضور رئیس و کارشناسان پژوهشکده، کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان و مدیر عامل شرکت دز پروتئین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، جلسه هماهنگی طرح ترویجی فرآورده کپور نقره¬ای با حضور رئیس، معاون پژوهشی، رؤسای بخش¬های آبزی پروری، بهداشت و بیماری های آبزیان، مسئول آموزش و ترویج و مجری طرح، کارشناسان اداره کل شیلات خوزستان و مهندس بلیان مدیرعامل شرکت دز پروتئین در تاریخ 15/11/1396 ساعت 10 در محل دفتر رئیس پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه راهکارهای همکاری سه جانبه پژوهشکده، بخش خصوصی و اداره کل شیلات استان و نوع فرآورده تولیدی و چگونگی ارائه محصول نهایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان با توجه به استقبال شرکت فرآوری دز پروتئین مقرر گردید با هماهنگی قبلی، ماهیان طرح به سردخانه شرکت منتقل شده و در هفته آینده بازدیدی از شرکت مزبور صورت پذیرد.
تعداد بازديد:909