اخبار
تغییر آدرس وبسایت پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
يک شنبه 20 اسفند 1396
به اطلاع می رساند وبسایت پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور به آدرس زیر تغییر یافته است
به اطلاع می رساند وبسایت پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور به آدرس زیر تغییر یافته ،بدیهی است اخبار و اطلاعیه ها در وبسایت جدید بارگذاری خواهد شد.آدرس جدید

http://siarc.ifsri.iتعداد بازديد:1279