پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور > بخش ها و واحدها > بوم‌شناسی
  بخش ها و واحدها  بوم‌شناسی     سه شنبه 4 آبان 1400   ورود  
اهداف بخش بوم شناسی
تهیه شناسنامه لیمنولوژیک واکولوژیک منابع آبی استان
 
شامل : روخانه ها، دریاچه های پشت سد، هورها و تالاب ها و آب های ساحلی و دور از ساحل استان

مطالعات جامع شناسایی منابع آبی داخلی مستعد کشت و پرورش آبزیان

مطالعات جامع اکولوژیک استخرهای پرورش آبزیان

بررسی اثرات متقابل زیست محیطی
 
بررسی اثرات متقابل زیست محیطی ناشی از فعالیتهای کارگاههای تکثیر وپرورش آبزیان
 
شناسایی و گردآوری اطلاعات ماهیان منطقه
 
شناسایی عوامل آلاینده و اثر آنها بر منابع آبی


پژوهش‌گران و کارشناسان

سیمین دهقان مدیسه، عضو هیئت علمی

سارا سبزعلیزاده، کارشناس ارشد

منصور خلفه نیلساز، کارشناس ارشد

فرحناز کیان‌ارثی، کارشناس ارشد

محسن مزرعاوی، کارشناس

جمیل بنی‌طرفی، تکنیسین

یوسف میاحی، تکنیسین

 

طرح‌های تحقیقاتی
Copyright (c) 2021 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
Powered by taJan System Co